Privacyreglement Praktijk Meiborg

Privacyreglement Praktijk Meiborg

In verband met de nieuwe regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens ben ik verplicht om helder aan te geven hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga. Bij deze!

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, BSN) die ik voor het verlenen van hulp in mijn administratie moet zetten, registreer ik volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook heb ik een beroepsgeheim. Zonder uw toestemming mag en zal ik nooit gegevens van u doorgeven aan derden.

Het dossier
Uw gegevens noteer ik in uw dossier, dat is opgeslagen in een streng beveiligd administratiesysteem speciaal voor zorgverleners (Intramed). Wanneer de behandeling is afgesloten, sluit ik het dossier af. Als u dat goed vindt, stuur ik tijdens en/of na de behandeling de huisarts of verwijzer een brief met informatie over de behandeling. Ik ben wettelijk verplicht om uw dossier vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering
U hebt het recht om uw dossier in te zien. Ik kan eventueel gegevens voor u corrigeren/verwijderen als ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn voor de behandeling en declaratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier. Mijn persoonlijke aantekeningen zijn echter van mijzelf.

Cliëntgegevens
Ik registreer alleen gegevens van cliënten, gewoonlijk bestaande uit:
1. de voor een goede (financiële) administratie noodzakelijke gegevens
2. agenda met afspraken
3. dossier, bestaande uit intakeverslag, behandelplan, uitkomsten van vragenlijsten, mijn eigen notities en gespreksverslagen, eventuele brieven naar derden
.
Aanleveren van gegeven aan derden
1. Zorgverzekeraars: er is een minimale set gegevens die ik moet aanleveren om te kunnen declareren. Als u dat niet wilt, krijgt u zelf een factuur die u zelf moet betalen en daarna (deels) bij de zorgverzekeraar kunt declareren.
2. Het DBC Informatiesysteem (DIS): Het DIS verzamelt data van alle DBC’s die door GGZ-aanbieders worden geregistreerd. Deze data zijn geanonimiseerd (zie www.dbconderhoud.nl).

Ik ben wettelijk en contractueel (zorgverzekeraars) verplicht om deze gegevens bij de bovenstaande instanties aan te leveren, tenzij de cliënt een privacyverklaring tekent waarin hij/zij aangeeft dat niet te willen. Deze verklaring krijgt u van mij aan het begin van de behandeling.

Klik hier om terug te gaan naar de home-pagina.