Extra informatie

Terug naar home-pagina.

Hoe verloopt een behandeling gewoonlijk:
We maken eerst een afspraak voor een intakegesprek. Hierin zetten we op een rij wat er speelt, wat u graag wilt en wat u verwacht. Dit is ook een kennismaking, waarbij het heel belangrijk is dat u een gevoel van ‘klik’ hebt. Zo niet, dan mag u het zeggen en denk ik graag met u mee over opties waar u zich wel prettig bij voelt. Voor alle helderheid: als we het bij een intake van 1 of 2 gesprekken houden, wordt dat wel gedeclareerd.
Als we besluiten om samen verder te gaan, maken we een plan en gaan daarmee aan de slag. Onderweg zullen we geregeld nagaan of we nog op koers zijn, en deze eventueel bijstellen. Aan het eind van de behandeling kijken we niet alleen terug, maar ook vooruit naar hoe u mijn zonder hulp weer verder kunt.
Ik zal u af en toe vragen om een vragenlijst in te vullen (m.n. aan het begin en eind) en als u dat prettig vindt, breng ik uw huisarts of verwijzer op de hoogte van wat we doen. Maar dat is zeker geen verplichting.

Behandelmethodes:
Ik werk met meerdere methodes en technieken, o.a. uit de cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, focussing, oplossingsgerichte therapie en EMDR.

Gecontracteerde verzekeraars:
Ik heb contracten met alle bekende verzekeraars: Menzis, De Friesland, DSW, CZ, VGZ, Multizorg, Zilveren Kruis Achmea, Ditzo. Andere labels vallen meestal onder een van deze clubs (bijv. Univé = VGZ). Via deze link vindt u een overzicht voor 2020. Informeer altijd even bij twijfel.

NB: De Basis-GGZ (‘eerste lijn’)  is bedoeld voor mildere problematiek die binnen betrekkelijk korte tijd verholpen kan worden. Als bij de intake blijkt dat u meer tijd nodig heeft dan ik u kan bieden, zal ik met u nagaan welke behandelmogelijkheden er voor u zijn in de Specialistische GGZ (‘tweede lijn’).

Lidmaatschappen en registraties:
Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Vereniging EMDR Nederland (VEN).
*BIG-registratienummer: 79913951225
*AGB-zorgverlenerscode: 94-010499
Ik beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut zoals vanaf 2017 verplicht is voor zorgaanbieders. Dit kunt u in de praktijk opvragen.

Bent u tevreden?
Natuurlijk wil ik er zorg voor dragen dat u tevreden bent over de behandeling. Tijdens en na het traject besteden we aandacht aan uw ervaringen en de behandeleffecten m.b.v. een korte vragenlijst: we werken immers samen als ‘team’. U kunt uw ervaringen delen op Zorgkaartnederland.nl.

Terug naar home-pagina.